ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΦΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΓΑΛΗΝΙΚΩΝ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΥΣ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ

Σας αποστέλλουμε Δελτίο Τύπου  αναφορικά με τα σεμινάρια παρασκευής γαληνικών σκευασμάτων που διοργάνωσε ο ΠΦΣ για τους φαρμακοποιούς της Αθήνας και του Πειραιά.

Δ.Τ ΓΙΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ

Εκ του ΠΦΣ