ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΕΦΚΑ (ΚΑΙ ΕΤΕΑΕΠ) ΓΙΑ ΤΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΕΤΟΣ 2021

Σας αποστέλλουμε ενημέρωση αναφορικά με τις  βεβαιώσεις ΕΦΚΑ ( και ΕΤΕΑΕΠ) για το φορολογικό έτος 2021

 ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΕΦΚΑ (ΚΑΙ ΕΤΕΑΕΠ) ΓΙΑ ΤΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΕΤΟΣ 2021

Εκ του ΠΦΣ