ΑΡΘΡΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΠΦΣ ΣΤΟ ΒΗΜΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ

Διαβάστε στην έκδοση της εφημερίδας BHMA ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ στο αφιέρωμα «ΤΟ ΦΑΡΜΑΚΟ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ», που σας επισυνάπτουμε, το άρθρο του Προέδρου του Πανελλήνιου Φαρμακευτικού Συλλόγου για την προσφορά των φαρμακοποιών στην ισότιμη πρόσβαση όλων στην φαρμακευτική τους περίθαλψη.

ΑΡΘΡΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΠΦΣ