Από την 1η Φεβρουαρίου η συνταγογράφηση στους ανασφάλιστους μόνο από ιατρούς στις δημόσιες δομές υγείας

Σας αποστέλλουμε ενημέρωση αναφορικά την συνταγογράφηση των ανασφάλιστων πολιτών  μόνο από ιατρούς στις δημόσιες δομές υγείας από την 1η Φεβρουαρίου 2022.

Ενημέρωση για την πρόσβαση των ανασφάλιστων πολιτών στη φαρμακευτική τους περίθαλψη

Από την 1η Φεβρουαρίου η συνταγογράφηση στους ανασφάλιστους μόνο από ιατρούς στις δημόσιες δομές υγείας

Στη διάθεση σας για κάθε διευκρίνιση.

Εκ του ΠΦΣ