Απόρριψη της αίτησης ακυρώσεως του ΠΙΣ και του ΙΣΑ κατά της υπουργικής αποφάσεως με την οποία επιτρέπεται η διενέργεια εποχικών εμβολιασμών και η χορήγηση αντιτετανικών ορών στα φαρμακεία

Σας αποστέλλουμε ενημέρωση σχετικά με την απόρριψη της αίτησης ακυρώσεως του ΠΙΣ και του ΙΣΑ κατά της υπουργικής αποφάσεως με την οποία επιτρέπεται η διενέργεια εποχικών εμβολιασμών και η χορήγηση αντιτετανικών ορών στα φαρμακεία.

Επιστολή προς ΦΣ για απόρριψη της αίτησης ακύρωσης ΠΙΣ – ΙΣΑ κατά ΥΑ για τους εμβολιασμούς στα φαρμακεία

Εκ του ΠΦΣ