Απόρριψη από το ΣτΕ της αίτησης ακύρωσης του ΠΣΦ κατά της πράξης του ΕΟΦ για απαγόρευση των παράλληλων εξαγωγών

Σας αποστέλλουμε ενημέρωση για την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας με την οποία απορρίπτει την προσφυγή του Συλλόγου Φαρμακαποθηκαρίων κατά της πράξης του ΕΟΦ, για απαγόρευση των παράλληλων εξαγωγών.

Απόρριψη από το ΣτΕ της αίτησης ακύρωσης του ΠΣΦ κατά της πράξης του ΕΟΦ για απαγόρευση των παράλληλων εξαγωγών

Εκ του ΠΦΣ