ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ Φ.Σ. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΣΤΙΣ 13/11/2022

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ Φ.Σ. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΣΤΙΣ 13/11/2022

ΕΠΙ ΣΥΝΟΛΟΥ 165 ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ :
ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ. – Π.Σ. : ΨΗΦΙΣΑΝ 129 – ΑΚΥΡΑ 7
ΓΙΑ ΤΟΝ Π.Φ.Σ. : ΨΗΦΙΣΑΝ 129 – ΑΚΥΡΑ 4