ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΦΣ ΓΙΑ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΗ ΛΙΣΤΑ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΕΞΑΓΩΓΩΝ – ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΤΕΛΟΥΝ ΥΠΟ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΕΛΛΕΙΨΗ

Σας αποστέλλουμε ενημέρωση σχετικά με τη νέα παρέμβαση του ΠΦΣ για τον εμπλουτισμό της λίστας απαγόρευσης των εξαγωγών του ΕΟΦ για την αντιμετώπιση των ελλείψεων.

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΦΣ ΓΙΑ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΗ ΛΙΣΤΑ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΕΞΑΓΩΓΩΝ

Εκ του ΠΦΣ