ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ ΜΕ ΠΕΡΙΚΟΠΕΣ ΣΥΝΤΑΓΩΝ ΜΕ ΧΑΠΙΑ, ΣΙΡΟΠΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΑ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΥΠΟ ΜΟΡΦΗ ΑΜΠΟΥΛΑΣ

Σας αποστέλλουμε έγγραφο του Πανελλήνιου Φαρμακευτικού Συλλόγου αναφορικά με την αποστολή στοιχείων φαρμακείων με περικοπές σε χάπια, σιρόπια και αναπνευστικά σκευάσματα υπό μορφή αμπούλας.

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ ΜΕ ΠΕΡΙΚΟΠΕΣ ΣΥΝΤΑΓΩΝ ΜΕ ΧΑΠΙΑ, ΣΙΡΟΠΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΑ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΥΠΟ ΜΟΡΦΗ ΑΜΠΟΥΛΑΣ 

Εκ του ΠΦΣ