ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΦΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΙΜΩΝ ΠΩΛΗΣΗΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΩΝ RAPID TEST