Απαγόρευση λειτουργίας φαρμακείων κατά τις αργίες – Επιβολή προστίμων από τον Ε.Ο.Φ. για παράνομη πώληση ΜΗ.ΣΥ.ΦΑ. κατόπιν αναφορών του Π.Φ.Σ