Απαγόρευση λειτουργίας των φαρμακείων την Μ. Παρασκευή και τη Δευτέρα του Πάσχα