ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΦΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΥΝΤΑΓΩΝ ΜΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Σας αποστέλλουμε αναλυτικές οδηγίες για τον τρόπο υποβολής συνταγών με διαδικασίες εκκαθάρισης τακτικού ελέγχου.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΥΝΤΑΓΩΝ ΜΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΦΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑΤ ΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΣΥΝΤΑΓΩΝ

Εκ του ΠΦΣ