ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ

Προς
Τους Φαρμακευτικούς Συλλόγους
της Χώρας

Σχετικά με το θέμα που προέκυψε για φορολογικούς ελέγχους “ειδικά” σε φαρμακεία πρέπει να τονιστεί ότι από την πρώτη ενημέρωση που έλαβε ο ΠΦΣ κανένας ειδικός φορολογικός έλεγχος για φαρμακοποιούς δεν υφίσταται.
Στο δείγμα που συγκεντρώνουν οι φορολογικές αρχές με βάση κάποια κριτήρια (πιστωτικά εκκαθαριστικά, μετακύλιση ΦΠΑ κ.λ.π) βρέθηκαν και κάποια φαρμακεία.

Ο ΠΦΣ συνεχίζει τη διερεύνηση του θέματος και έχει ζητήσει συνάντηση με τους επικεφαλής των φορολογικών ελέγχων προκειμένου να λάβει ευρύτερη ενημέρωση αλλά και να μεταφέρει τις ιδιαιτερότητες της άσκησης του επαγγέλματος του φαρμακοποιού.

Θα επανέλθουμε με νεότερη ενημέρωση.

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΔΩ