ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Σας αποστέλλουμε την  ανακοίνωση του ταμείου της Τραπέζης  Ελλάδος με σημαντικές διευκρινίσεις για τη συλλογική σύμβαση.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ ΤΟΥ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Εκ του ΠΦΣ