ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΦΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΝΕΑ ΛΙΣΤΑ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΕΟΦ

Σας αποστέλλουμε ανακοίνωση του ΠΦΣ  αναφορικά με τη νέα λίστα απαγόρευσης του ΕΟΦ.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΦΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΝΕΑ ΛΙΣΤΑ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΕΟΦ

Εκ του ΠΦΣ