ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΟΠΥΥ ΓΙΑ ΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ CLAWBACK ΕΤΟΥΣ 2020 ΓΙΑ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ (πχ συμπυκνωτές, CPAP, νεφελοποιητές κ.λ.π)

Σας αποστέλλουμε ανακοίνωση του ΕΟΠΥΥ για τη ρύθμιση οφειλών clawback έτους 2020 για την κατηγορία ενοικίασης αναπνευστικών συσκευών.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΠΑΡΟΧΟΥΣ , ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΕΤΟΥΣ 2020

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΟΠΥΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ CLAWBACK ΕΤΟΥΣ 2020

Εκ του ΠΦΣ