ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΧΡΗΣΗΣ ΜΑΣΚΑΣ ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ

Σας αποστέλλουμε επιστολή προς τον Υπ. Υγείας με την οποία ζητούμε να διατηρηθεί η υποχρεωτικότητα της χρήσης της  μάσκας εντός του χώρου των φαρμακείων για λόγους προστασίας της δημόσιας υγείας

ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΧΡΗΣΗΣ ΜΑΣΚΑΣ ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ

Εκ του ΠΦΣ