Αλλαγή στον τρόπο αποζημίωσης των φαρμάκων για τους ασφαλισμένους του Ταμείου Υγείας Προσωπικού Εθνικής Τράπεζας (ΤΥΠΕΤ)

«Σας ενημερώνουμε ότι από  1 Οκτωβρίου 2020, η αποζημίωση των φαρμάκων για τους ασφαλισμένους του Ταμείου Υγείας Προσωπικού Εθνικής Τράπεζας (ΤΥΠΕΤ) πραγματοποιείται με βάση την τιμή αποζημίωσης, όπως προκύπτει από τον ισχύοντα Θετικό Κατάλογο φαρμάκων και όχι τη λιανική τιμή όπως ισχύει σήμερα».