ΑΚΥΡΩΣΗ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗΣ ΜΕΡΙΚΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΗΛ. ΣΥΝΤΑΓΗΣ

Σας αποστέλλουμε ενημέρωση για την ανακοίνωση της ΗΔΙΚΑ σχετικά με την ακύρωση συγκεκριμένης μερικής εκτέλεσης ηλεκτρονικής συνταγής.

ΑΚΥΡΩΣΗ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗΣ ΜΕΡΙΚΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΗΛ. ΣΥΝΤΑΓΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΗΔΙΚΑ

Στη διάθεση σας για κάθε διευκρίνιση.

Εκ του ΠΦΣ