ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΣ 120 ΠΕΑ

ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΣ 120 ΠΕΑ

Η ΑΙΤΗΣΗ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ:

Υποβάλλω κατάσταση χορηγηθέντων
φαρμάκων στους ασφαλισμένους
στρατιωτικούς Αεροπορίας και παρακαλώ
όπως εκδώσετε το σχετικό ένταλμα
πληρωμής μου.
Δηλώνω υπεύθυνα ότι η σύμβασή μου
δεν έχει διακοπεί για οποιοδήποτε λόγο
από τον Σύλλογό μου.

Καλαμάτα,
Ο Αιτών

ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΤΕΒΑΣΕΤΕ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ, ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ: