ΑΔΥΝΑΜΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ PRAZINE 25mg & PRAZINE 50 mg ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ KARIAN ΑΠΟ ΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ

Σας αποστέλλουμε ενημέρωση αναφορικά με την αδυναμία αποζημίωσης των σκευασμάτων Prazine 25mg & Prazine 50 mg της εταιρείας Karian από τα ασφαλιστικά ταμεία.

ΑΔΥΝΑΜΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ PRAZINE 25mg PRAZINE 50 mg ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ KARIAN ΑΠΟ ΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ

Στη διάθεση σας για κάθε διευκρίνιση.

Εκ του ΠΦΣ