Έκδοση & εκτέλεση χειρόγραφων συνταγών φαρμάκων

Σας αποστέλλουμε ενημέρωση αναφορικά με την έκδοση και εκτέλεση των χειρόγραφων συνταγών φαρμάκων.

ΕΓΓΡΑΦΟ ΦΑΡΜ. ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΟΠΥΥ

Έκδοση & εκτέλεση χειρόγραφων συνταγών φαρμάκων

 

Εκ του ΠΦΣ