Άλλη μία παράταση στην καταγραφή αποθεμάτων υγειονομικού υλικού

Με Απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Υγείας παρατείνεται έως και 12/9/2021 η υποχρέωση για δήλωση αποθεμάτων υγειονομικού υλικού.

Δείτε το ΦΕΚ στο επισυναπτόμενο αρχείο: