ΤΑΜΕΙΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΕΚΤΕΛΟΥΜΕ - ΤΑΜΕΙΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΔΕΝ ΕΚΤΕΛΟΥΜΕ PDF Εκτύπωση E-mail
Παρασκευή, 29 Ιούνιος 2012 07:31

ΑΠΟ ΔΕΥΤΕΡΑ 2-7-2012 

ΤΑΜΕΙΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΕΚΤΕΛΟΥΜΕ

  • ΕΟΠΥY (ΙΚΑ- ΟΠΑΔ- ΟΠΑΔ ΤΥΔΚΥ- ΟΑΕΕ - Οίκος Ναύτου - ΟΓΑ- ΔΕΗ Ταμείο Ασθενείας Προσωπικού ΔΕΗ - ΤΑΠΑΕ ΕΘΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ - ΗΣΑΠ – ΗΛΠΑΠ - ΤΑΠ ΟΤΕ)

  • ΕΤΑΑ – ΤΣΜΕΔΕ

  • ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ

 

ΤΑΜΕΙΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΔΕΝ ΕΚΤΕΛΟΥΜΕ

 

  • ΕΤΒΑ*

  • ΕΤΕ Εμπορικής Τράπεζας*

  • ΤΑΑΠΤΠΓΑΕ (Πίστεως Γενική & American Express)*

 

*Με Υπουργική Απόφαση αναβλήθηκε η ένταξή στον ΕΟΠΥΥ των ταμείων ΕΤΒΑ, ΕΤΕ (Εμπορικής τράπεζας), ΤΑΑΠΤΠΓΑΕ (Πίστεως Γενική &American Express), μέχρι 31/12/2012.

 

  • ΕΤΑΑ – ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ ΑΘΗΝΩΝ (ΤΠΔΑ)

  • ΕΤΑΑ – ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ ΕΠΑΡΧΙΩΝ (ΤΥΔΕ)

  • ΕΤΑΑ – ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΙ (ΤΑΣ)

  • ΕΤΤΑ - ΤΣΑΥ