ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΤΑΜΕΙΩΝ PDF Εκτύπωση E-mail
Τετάρτη, 28 Μάρτιος 2012 12:31

Μέχρι 28/03/2012 έχουν πληρωθεί :

 

ΤΑΠΟΤΕ,  συνταγές που εκτελέστηκαν μέχρι και τον 09/2011

 

ΤΥΔΚΥ, συνταγές που εκτελέστηκαν μέχρι και τον 11/2011

 

ΤΥΔΚΥ ΠΑΡ/ΚΑ, συνταγές που εκτελέστηκαν μέχρι και τον 11/2011

 

ΤΥΔΕ, συνταγές που εκτελέστηκαν μέχρι και  τον 06/2011 εκτός από τον 05/2011

 

ΤΣΑΥ, συνταγές που εκτελέστηκαν μέχρι και τον 09/2011

 

ΔΕΗ, συνταγές που εκτελέστηκαν μέχρι και τον  07/2010

 

ΤΑΣ, συνταγές που εκτελέστηκαν μέχρι και  τον 11//2011

 

ΤΣΜΕΔΕ, συνταγές που εκτελέστηκαν μέχρι και τον 11/2011

 

ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ ΑΘΗΝΩΝ, μας οφείλει μόνο τον 12/2010

 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ,  συνταγές που εκτελέστηκαν μέχρι και τον 06/2011

 

ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ, συνταγές που εκτελέστηκαν μέχρι και τον   11/2011

 

ΟΑΕΕ, συνταγές που εκτελέστηκαν μέχρι και τον  08/2011.

 

ΟΙΚΟΣ ΝΑΥΤΟΥ, μας οφείλει από συνταγές που εκτελέστηκαν τον 01/2012  

 

ΕΟΠΥΥ, συνταγές που εκτελέστηκαν τον 01/2012