ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΤΟΥ ΔΙΑΝΕΜΗΤΙΚΟΥ ΕΩΣ 20-12 PDF Εκτύπωση E-mail
Τετάρτη, 21 Δεκέμβριος 2011 12:30

Μέχρι 20/12/2011   έχουν πληρωθεί :

 

ΤΑΠΟΤΕ,  συνταγές που εκτελέστηκαν μέχρι και τον 06/2011

ΤΥΔΚΥ, συνταγές που εκτελέστηκαν μέχρι και τον 08/2011

ΤΥΔΚΥ ΠΑΡ/ΚΑ, συνταγές που εκτελέστηκαν μέχρι και τον 08/2011

ΤΥΔΕ, συνταγές που εκτελέστηκαν μέχρι και  τον 06/2011 εκτός από τον 05/2011

ΤΣΑΥ, συνταγές που εκτελέστηκαν μέχρι και τον 06/2011 

(Θα πληρωθεί μέχρι το τέλος του μήνα και συνταγές 07/2011)

ΔΕΗ, συνταγές που εκτελέστηκαν μέχρι και τον  07/2010

ΤΑΣ, μέχρι το τέλος του μήνα θα πληρωθούν όλα εκτός από συνταγές που εκτελέστηκαν τον 10/2011

ΤΣΜΕΔΕ, συνταγές που εκτελέστηκαν μέχρι και τον 08/2011

ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ ΑΘΗΝΩΝ, μας οφείλουν συνταγές που εκτελέστηκαν τον 04/11

ΕΜΠΟΡΙΚΗ,  (μέχρι το τέλος του μήνα θα πληρωθούν συνταγές 05 και 06)

ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ, συνταγές που εκτελέστηκαν τον   07/2011 (θα πληρώσει τον 08 & 09/2011)

ΟΑΕΕ, συνταγές που εκτελέστηκαν  τον  07/2011.